Vilkår og betingelser, heiskort og aktivitet

 


 

Våre vilkår og salgsbetingelser utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse eller en kvittering, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Disse bestemmelsene gjelder som en bindende kontrakt for varer og tjenester kjøpt via Narvikfjellet.no, over disk i anlegget og direkte fra agent.

 
1. Generelle vilkår

1.1. Den som bestiller på www.narvikfjellet.no må være fylt 18 år. Dette gjelder for alle varer og/eller tjenester som kan bestilles på gjeldende nettside.
1.2. Kontroller bekreftelsen du mottar, slik at denne er i henhold til bestillingen. Kjøper er selv ansvarlig for at kontrakten/ordrebekreftelsen er i henhold til bestillingen.
1.3. Narvikfjellet fraskriver seg ansvaret for feil som gjester gjør hvis de ikke har fulgt våre vilkår. Vilkårene beskytter deg som gjest og Narvikfjellet som distributør.

2. Bestilling

2.1. En bestilling er bindende så snart et bestillingsnummer er tildelt gjesten og betalingen er fullført. Det er gjestens ansvar å kontrollere at ankomst og avreisedato samt annet som er vesentlig for bestillingen, er korrekt.
2.2. Du vil motta en e­post når du har gjennomført bestillingen, forutsatt at du har benyttet en korrekt og gyldig e-post adresse.
2.3. Narvikfjellet og våre samarbeidspartnere er ansvarlige for at din innloggingsinformasjon ikke blir misbrukt, videresolgt til tredjepart eller på andre måter distribuert uten ditt samtykke.
2.4. I forbindelse med din bestilling samtykker du til at vi kan sende relevant informasjon til din e­postadresse.

3. Priser

3.1. Alle priser er oppgitt i NOK (Norske kroner). Avtalte priser er bindende for alle parter. Narvikfjellet tar forbehold om evt. skrivefeil.
3.2. Narvikfjellet forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter eller andre omstendigheter utenfor salgsstedets kontroll.
3.3. Narvikfjellet tar forbehold om trykkfeil i priser.

4. Betaling

4.1. Ved bestilling/kjøp skal beløpet betales i sin helhet. Gjesten skal ta med og vise bestillingsbekreftelsen ved ankomst.
4.2. Narvikfjellet benytter betalingsløsning fra Nets og du kan betale med Visa, Mastercard, Maestro, Visa prepaid, Bankaxcept, Amex. Selve transaksjonen blir håndtert av Teller.
4.3. Ved betaling med faktura tilkommer et fakturagebyr på NOK 49,-.
4.4. Fakturering til bedrifter krever organisasjonsnummer, og Narvikfjellet påberoper seg retten til å utføre kredittsjekk om nødvendig.
4.5. Fakturering til private krever at Narvikfjellet registrerer bestillers personnummer.
4.6. All fakturabetaling skal avtales i forkant av bestillingen.
4.7. Ved betaling av faktura etter forfall påløper purregebyr.

5. Avbestilling og endring

5.1. Alle avbestillinger av aktiviteter/opplevelser/tjenester skal skje skriftlig til Narvikfjellet AS på [email protected].
5.2. Bestiller er selv ansvarlig for egne, relevante forsikringspremier som gjelder reise og bestiller­/leieforhold. For eksempel reise­- og fritidsforsikring samt reise- og ansvarsforsikring.
5.3. Se spesifiserte avbestillingsbetingelser under gjeldende produkt; skiskole pkt. 9, aktivitet pkt. 10, arrangement pkt. 11. 

6. Force Majeure og utilfredsstillende værforhold

6.1. Narvikfjellet og våre underleverandører står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor anleggets kontroll. Vi tar forbehold om feilprising, beskrivelser av tjenester og tekniske problemer som kan oppstå.

7. Vilkår for heiskort (utarbeidet av Norske Alpinanlegg og Fjelldestinasjoner)

7.1. Heiskort er personlig og må ikke overdras.
7.2. Nytt sesongkort/årskort kan kjøpes mot et gebyr på NOK 100, pluss Axess-kort til NOK 100.
7.3. Det er ingen returrett på heiskort.
7.4. Ved misbruk eller brudd på de alpine løyperegler kan heiskortet makuleres uten erstatning.
7.5. Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstopp, f.eks. ved dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil e.l.
7.6. Deler av konkurranseløypene kan være forbeholdt konkurranse og trening.
7.7. Axess-kort er obligatorisk til alle typer kort pga. berøringsfritt billettsystem. Dersom du har Axess-kort uten tekniske problemer, kan dette lades opp og gjenbrukes. Dersom du ikke har Axess-kort, kan dette kjøpes for NOK 100 i tillegg til heiskortprisen. Dette gjelder ikke enkelttur med Gondolen, hvor papirbillett benyttes. 
7.8. Barn 0-6 år får gratis heiskort ved bruk av hjelm og Axess-kort. Alle barn under 7 år skal bære Axess-kort med gyldig heiskort.
7.9. Gjesten er selv ansvarlig for å fremvise rabattkupong/voucher/gavekort/studentbevis før kjøp av heiskort. Det gis ingen refusjon i etterkant.
7.10. Grupper over 10 personer kan få grupperabatt på heiskort i Narvikfjellet mot felles betaling. Forespørsler om grupperabatt sendes til [email protected].
7.11. Det er ingen returrett/pant på Axess-kort.
7.12. Gjesten er pliktig til å gjøre seg kjent med hvilke heiser som går og hvilke nedfarter som er åpne før kjøp av heiskort. Det gis ingen refusjon i etterkant.
7.13. Gjesten er pliktig til å vurdere vær og føreforhold ut i fra sine ski-/snowboardferdigheter, før kjøp av heiskort. Det gis ingen refusjon i etterkant.
7.14. Narvikfjellet er ansvarlig for at informasjon om hvilke heiser og nedfarter som er i drift er tilgjengelig for gjesten.
7.15. Refusjon ved driftsavbrudd, se utfyllende under pkt. 13.
7.16. Refusjon ved sykdom eller skade; ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring.
7.17. Vi gir gratis billett for ledsagere med gyldig ledsagerbevis.

8. Vilkår for skiutleie

8.1. Gyldig legitimasjon er obligatorisk når du skal leie utstyr. Dette gjelder også forhåndsbooket og betalt utstyr.
8.2. For å kunne leie utstyr i Narvikfjellet AS må leietaker/gjesten være over 18 år eller ha med seg en foresatt som har fylt 18 år.
8.3. All betaling skjer på forskudd. Tilbakebetaling av leiebeløpet gjøres kun ved sykdom/skade mot legeerklæring.
8.4. Alpinski kan lett forveksles. Husk hvordan skiene ser ut (ta vare på kvittering der strekkoder er notert) og hvor du plasserer skiene! Det er ikke tillatt å overlate, leie ut eller selge leid utstyr.
8.5. Utstyr skal kun benyttes i merket og preparerte løyper. Skade på utstyret ved annen bruk må erstattes.
8.6. Utleier har ikke ansvar for tyveri av utstyret. I leieperioden har leietaker selv ansvaret for oppbevare utstyret på et sikkert sted. Ved tyveri må leietaker erstatte utstyret.
8.7. Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker, gods eller tredjeperson i leieperioden.
8.8. Det refunderes ikke penger for avbrutt leie med mindre det foreligger skriftlig legeerklæring.
8.9. Utstyret skal returneres i åpningstiden til utleier når leieperioden er slutt.
8.10. Det er leietagers ansvar å godkjenne utstyret før bruk.
8.11. Leietager er kjent med at bindingen på alpinski er av utløsningstypen. Dette minsker risikoen for skade, men er ingen garanti for sikkerheten. På snowboard er det ikke utløsbare bindinger.
8.12. Ved leie av skredutstyr tilkommer kr. 300 i depositum ved utlevering. Depositumet tilbakebetales når utstyret returneres (i opprinnelig stand).

9. Vilkår for skiskole

9.1. Betaling av skiskole må være gjort før leksjonen starter, enten online eller over disk.
9.2. Ved avbestilling og endring frem til 48 timer før leksjonens start tilbakebetales hele beløpet minus et gebyr på NOK 200,-.
9.3. Ved avbestilling under 48 timer før start kreves legeerklæring for refusjon, minus et gebyr på NOK 200,-.
9.4. Til deg som voksen: For oss som jobber i skiskolen er det veldig bra om vi før timen begynner får beskjed om barnet har noen spesielle behov. Det gjør det enklere for oss å gi barna den beste opplevelsen. Foreldrene bør også tenke på at barna kommer med energi og med mat i magen. Da får de mest mulig ut av skiskolen.

10. Vilkår for aktivitet

10.1. For å avbestille eller endre en bestilt aktivitet, ta kontakt med [email protected].
10.2. Betaling av aktiviteten må være gjort før aktiviteten starter, enten online eller over disk.
10.3. Avbestilling kan gjøres kostnadsfritt innen 7 dager før aktivitetsdagen dersom ikke noe annet er spesifisert.
10.3. Avbestilling mellom 2-6 dager før ankomst: 50 % refusjon.
10.4. Avbestilling etter 48 timer før oppstartstidspunktet: ingen refusjon.
10.5. Avbestillingsbetingelser for grupper på 10 personer eller flere, vil avhenge av gruppens størrelse og aktivitetens innhold. Betingelsene vil bli spesifisert i hver enkelt gruppebestilling.
10.6. Ved sykdom og legeattest gis full refusjon. 
10.7. Narvikfjellet forbeholder seg retten til å kansellere aktiviteten dersom det av sikkerhetsmessige årsaker ikke er forsvarlig å gjennomføre aktiviteten (for eksempel på grunn av været). Ved slik kansellering vil det bli gitt full refusjon med mindre partene blir enig om endring av tidspunkt for aktiviteten.
10.8. Narvikfjellet forbeholder seg retten til å avlyse aktiviteten dersom betingelser ikke er oppfylt, for eksempel minimum antall deltakere osv. Dersom dette forekommer vil bestiller få beskjed dagen før aktiviteten. Dersom bestiller ikke godtar endring av tidspunkt for aktiviteten vil det bli gitt full refusjon.

Disse vilkårene gjelder for betalte aktiviteter organisert av og i Narvikfjellet.

11. Vilkår for arrangementer

11.1. Endring og avbestilling av et bestilt arrangement skal gjøres skriftlig til [email protected].

11.2 Avbestillingsvilkår 0-99 personer:
30+ dager før ankomstdato: fri avbestilling
15-29 dager: 50% reduksjon uten gebyr
7-14 dager: 25 % reduksjon uten gebyr
0-6 dager: 10% reduksjon uten gebyr

11.3 Avbestillingsvilkår 100+ personer:
60+ dager før ankomstdato: fri avbestilling
30-59 dager: 50% reduksjon uten gebyr
15-30 dager: 25 % reduksjon uten gebyr
6-14 dager: 10% reduksjon uten gebyr

11.4 Betaling grupper 0-99 personer: 50% depositum betales per kredittkort eller faktura 30 dager før ankomst. Restbeløp betales i etterkant.
11.5 Betaling grupper 100+ personer: 50% depositum betales per kredittkort eller faktura 60 dager før ankomst. Restbeløp betales i etterkant.
11.6 Ved fakturering til bedrifter vil vi kreve organisasjonsnummer og foreta en kredittsjekk.
11.7 Ved fakturering til private vil vi kreve å få registrert personnummer.
11.8 Bestiller har selv ansvar for å oppgi riktig informasjon til Narvikfjellet hva gjelder bestillingen. 
11.9 Narvikfjellet har ansvaret for å gjennomføre bestilt aktivitet/tjeneste/bespisning i henhold til bestillingen.
 

12. Skisikkerhet

I samarbeid med Norske Alpinanlegg og Fjelldestinasjoner. 

12.1. Vi ønsker at alle våre skigjester bruker hjelm, viser hensyn til andre ski- og brettkjørere og følger skivettreglene. Det skal være trygt å stå på ski hos oss, og da har vi alle et ansvar for egen kjøring.
12.2. Ansvar for å unngå skade: Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.
12.3. Avpass farten etter forholdene: Du må kjøre kontrollert, avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk i anlegget.
12.4. Vikeplikt: Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.
12.5. Forbikjøring/utforkjøring: Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for både kontrollerte og ukontrollerte bevegelser.
12.6. Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten: Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.
12.7. Stopp ikke opp/sitt ikke på trange eller uoversiktlige steder.
12.8. Til fots i nedfarten: Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.
12.9. Skistoppere/fangremmer: Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.
12.10. Respekter skilt: Følg skilting, merking og anvisninger.
12.11. Hjelp til ved ulykker: Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia. Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare, vis derfor aktsomhet. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget og makulering av heiskort uten refusjon.

13. Driftsavbrudd

13.1. Ved driftsavbrudd – det vil si ved heisstans og/eller når mer enn 50% av det totale løypetilbudet på kjøpstidspunktet ikke kan benyttes – er kortinnehaveren berettiget til en forholdsmessig refusjon for den tid heiskortet ikke kan benyttes. Driftsavbruddet må være av minst 30 minutters varighet og summen av driftsavbruddene må utgjøre mer enn 1/3 av heiskortets gyldighetstid. Det gis ikke refusjon ved kjøp av dagskort, halvdagskort eller timekort.
13.2. Driftsavbrudd som ligger utenfor driftsledelsens kontroll (force majeure): Ved driftsavbrudd som ligger utenfor skianleggets kontroll skal refusjonen tilsvare 50% av den forholdsmessige refusjonen som kortinnehaver har krav på etter det foregående punkt. Dette gjelder ved driftsavbrudd som følge av eksempelvis vær- og vindforhold, skred, lynnedslag, oversvømmelse, brann, strømstans, pandemi, streik m.v. og som utgjør forhold som anlegget ikke med rimelighet kunne forvente å ta i betraktning på kjøpstidspunktet. Det er opp til anlegget å dokumentere at driftsavbruddet skyldes slike forhold og at anlegget ikke har hatt mulighet til å unngå eller overvinne følgene av disse.

Med utgangspunkt i ovennevnte bestemmelse må det være på det rene at kortholder ikke har krav på hele kjøpesummen, kun en forholdsmessig refusjon for den tid sesongkortet ikke kan benyttes. Det maksimale beløp som kan kreves refundert ved snømangel er 50% av heiskortets kjøpesum. Dette forutsetter at anlegget ikke greier å åpne for sesongen. På den annen side, hvis anlegget holder åpent mer enn 1/3 av sesongen har kortholder ikke krav på refusjon.

Det er med andre ord for stengte dager utover 1/3 av sesongens totale antall skidager som kortholder kan kreve refusjon. Refusjonen skal være 50% av den forholdsmessige andel av den tid heiskortet ikke kan benyttes. Dette er et regnestykke der heiskortets verdi må deles på antall dager i sesongen. Denne «dagraten» er avgjørende for refusjonskravets størrelse.

Det ligger i sakens natur at et eventuelt refusjonskrav ikke kan avregnes før etter at sesongen er avsluttet. Inntil sesongavslutning kan anleggseier følgelig avvise eventuelle refusjonskrav. Eventuelle krav på refusjon skal rettes til anleggseier etter dette tidspunkt.

14. Lagring av data

Ditt personvern er viktig for Narvikfjellet og vi tar vårt ansvar for sikkerheten til dine personopplysninger svært alvorlig.
Vi påtar oss å beskytte dine personopplysninger og praktisere åpenhet om de opplysningene vi innhenter om deg og hva vi gjør med dem.
For å gjenspeile de nyeste endringene i personvernlovgivningen, og vårt engasjement for åpenhet har vi oppdatert Personvernpolicyen vår.

15. Personvern

Narvikfjellet respekterer ditt personvern og behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig i samsvar med personopplysningsloven. Disse vilkårene gir deg informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

15.1 Vi behandler besøksopplysninger. Dette er opplysninger som serveren genererer automatisk når noen besøker vårt nettsted. Dette omfatter typisk hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side du kom fra, IP-adresse, type enhet (f.eks. iPhone), type nettleser og operativsystem. Besøksopplysninger brukes anonymisert, for det formål å drifte og videreutvikle nettsidene. Dersom du fyller inn informasjon i registreringsskjemaer vil vi også behandle de opplysninger som du fyller inn i registreringsskjemaene. Disse opplysningene brukes til å administrere tjenestene. Din e-postadresse kan brukes til å sende deg reklame dersom du har samtykket til dette eller det for øvrig er tillatt etter norsk lov. Vi behandler i tillegg dine henvendelser og tilbakemeldinger dersom du frivillig henvender deg til oss, eller gir tilbakemelding om våre nettsider.

15.2 Lenker; Narvikfjellet.no kan inneholde lenker til nettsider som eies og drives av andre. Disse personvernvilkårene gjelder kun for Narvikfjellet.no, og vi har ikke ansvar for hvordan dine personopplysninger behandles på eksterne sider.

15.3 Vi bruker cookies (informasjonskapsler). Dette er datapakker som lagres på din enhet. Våre cookies brukes for å tilpasse nettsidene til din bruk og dine innstillinger, samt til å gjennomføre anonymiserte undersøkelser om brukeratferd på nettsidene og registrere antall besøkende. Cookies kan også brukes til brukerrettet markedsføring i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan i din nettleser velge å avvise cookies. Gjennom en funksjon i din nettleser velger du også om/når du vil slette cookies.

Les mer under Narvikfjellet personvernerklæring her.