Preparering

Skisikkerhet i Narvikfjellet


 

Visste du at det er forbudt å oppholde seg i anlegget før og etter åpningstid? Forbudet omfatter skikjøring, randonee, truger, bruk av kjøretøy, sykkel, akebrett eller andre aktiviteter i skianlegget. Forbudet gjelder ikke for Fjellveien og barneområdet ved Skishopen, med mindre skilt og bannere i området gir annen informasjon.

Årsaken til forbudet er at anlegget regnes som en arbeidsplass og et anleggsområde når disse arbeidene (preparering, snølegging og sikring) pågår. For din egen sikkerhet, og for arbeidsforholdene til førerne av våre prepareringsmaskiner, ber vi deg om å respektere tilgangsforbudet. 

 


 

Vinsj med wire under preparering

Tråkkemaskiner bruker vinsj med wire for å preparere bratte nedfarter og når det er vanskelige snøforhold. Dersom beltene begynner å skli blir selve prepareringen av dårlig kvalitet, og wiren blir derfor en forutsetning i bratt terreng. Våre driftsansatte bruker vinsj med stålwire daglig for preparering av anleggets nedfarter. Wiren er en installasjon som kan ryke under bruk, som også gjør selve tråkkemaskinen til et farlig element under prepareringen. Stålvaieren er opptil 1000 meter lang. Avhengig av terrenget vil vaieren noen ganger være skjult i snøen, og noen ganger henger den fritt i luften når prepareringsmaskinene operer. Wiren er nådeløs med en menneskekropp i fart, og kan ved ustabilt underlag flytte seg i uforutsette retninger og hastigheter. Dette er årsaken til at det er forbudt å oppholde seg i eller i nærheten av nedfarter/områder hvor preparering foregår. 

Preparering med tråkkemaskin styres av veitrafikkloven, som igjen betyr at det er føreren som vil stå ansvarlig dersom det skjer en ulykke i forbindelse med preparering. Med dette som utgangspunkt er derfor tråkkemaskinførerne berettiget til å be gjester forlate anlegget/området dersom forbudet ikke blir overholdt.

 

Snøproduksjon

Snøproduksjon er forbundet med fare. Eksempler er isete snøhauger og endring av føre med våt snø selv ved lave temperaturer. Vi benytter slanger med svært høyt trykk, og elektriske kabler kan ligge åpent. Kontakt med disse installasjonene og en eventuell ulykke grunnet uaktsomhet kan få fatale konsekvenser. Det er ikke tillatt å være i anlegget under snøproduksjon. 

 


 

Vår skipatrulje

Selv om risikoen for skader i alpinanlegg er beskjeden i forhold til alle de millioner skidager som kjøres hvert år i norske anlegg, er ulykken av den grunn ikke mindre tragisk for den som rammes. Enhver ulykke vil alltid være én for mye. Dette er det overordnede utgangspunktet for vårt arbeid med skisikkerhet. Vi har en dyktig og erfaren skipatrulje som alltid er på jobb når anlegget er åpent, og alle i patruljen er kurset i både sikring og merking av anlegget, i tillegg til det rent medisinskfaglige arbeidet. 

Vi holder oss oppdatert i skisikkerhetsarbeidet gjennom god kontakt med Alpin og Fjell (Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner), som igjen har god kontakt med foreninger i andre europeiske land. 

 


 

Merk

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av alpinvettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

 


 

Viktige telefonnummer

Skipatrulje: 900 38 464
Driftsleder: 902 44 114
Legevakt: 116 117
Akutt medisinsk hjelp: 113
Sentralbord: 905 40 088

 

Alpinvettreglene


 

Alpinvettreglene

 

1. Ansvar for å unngå skade

Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski- og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.

2. Avpass farten etter forholdene

Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær og føreforhold og trafikk.

3. Vikeplikt

Hvis du kommer bakfra, har du ansvar for å kjøre på en slik måte at du ikke utsetter andre for kollisjon.

4. Forbikjøring/utforkjøring

Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.

5. Starte, kjøre inne i eller svinge oppover i nedfarten

Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. Stopp i nedfarten

Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig.

7. Til fots i nedfarten

Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. Respekter skilt og markeringer

Følg skilting, merking og anvisninger.

9. Hjelp ved ulykker

Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe.

10. Identifikasjon

Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.