AKTUELT
 

Miljø og bærekraft: 
Narvikfjellet i grønn omstilling

 

Vi elsker det unike kystnære fjellmiljøet som vi opererer i, og som en av Nord-Norges største aktører innen fjellturisme, er bærekraftig utvikling grunnleggende for virksomheten. Arbeidet vårt med bærekraft skal gjennomsyre alt vi gjør daglig og være en naturlig del for alle ansatte og gjester. Vi retter retter fokus mot miljø og bærekraft, og har igangsatt flere konkrete tiltak i det vi kaller for "en grønn omstilling".

 

1. Miljøfyrtårn - Nå skal vi gjøre vår del av jobben!

 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er et konkret sertifiseringsverktøy og miljøledelsessystem – som skal hjelpe Narvikfjellet med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

Vern om våre naturgitte verdier
Narvikfjellet er Nord-Norges største og mest komplette aktør innen alpin fjellturisme. Å verne om det unike fjellmiljøet er en grunnleggende forutsetning for en bærekraftig utvikling av virksomheten. 

Målet med sertifiseringen er at Narvikfjellet aktivt skal bidra til en bærekraftig fremtid, og til den nødvendige grønne omstillingen. Gjennom konkrete verktøy skal vi jobbe målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Prosessen er i gang
Narvikfjellet i gang med innrapporteringer og miljøkartlegginger, og har som mål å bli Miljøfyrtårn-sertifisert innen utgangen av 2023. 

 

2. Hold fjellet rent: Vi rydder fjellet med Hold Norge Rent!

 

Narvikfjellet retter fokus på forsøplingen som skjer i fjellet, og har nå inngått et samarbeid med Hold Norge Rent

Rent og bærekraftig fjellmiljø
Narvikfjellet ønsker å bidra til et rent og holdbart fjellmiljø ved å redusere forsøpling i naturen og gjøre våre gjester bevisste på deres ansvar for et hyggelig fjellmiljø. Målet med samarbeidet er at flere skal få øynene opp for at forsøplingen i byfjellet, sommer og vinter, er et problem som angår oss alle. 

Skikjøring og bruk av naturen fører til forsøpling
Under mottoet «ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!» jobber Hold Norge Rent for at hver enkelt av oss kan bidra til å rydde søppel i naturen og øker vår bevissthet rundt hvordan vi kan leve mer bærekraftig, og bidrar på den måten til et felles løft for å møte og bekjempe våre felles klima -og miljøutfordringer.

- Forsøpling er et globalt, men også veldig lokalt problem, og handler om mer enn plast i havet. Friluftsliv, ski og bruk av natur fører til forsøpling også i fjellet, og nettopp derfor inviterer vi nå både samarbeidspartnere, ansatte og gjester til å være med å ryddedugnaden.