MIDLERTIDIG STENGT / TEMPORARILY CLOSED

Kjære gjest av Narvikfjellet.

Etter pålegg fra myndighetene har vi inntil videre blitt pålagt å stenge ned skianlegget. Dette er et av smitteverntiltakene som er iverksatt for å hindre ytterligere spredning av Covid-19 viruset. Tiltakene var ment å vare frem til 27. mars, men under henvisning til Regjeringens pressekonferanse 24. mars og Narvik kommune er tiltakene forlenget frem til 13. april. Hva som skjer etter dette tidspunkt er uvisst, men sannsynlig  konsekvens kan det bety at Narvikfjellet forblir stengt ut vintersesongen.

Vi beklager situasjonen som har oppstått, men vi ber samtidig om forståelse for at dette er forhold som er utenfor vår kontroll. Nedstengingen har allerede fått alvorlige konsekvenser i form av permitteringer, inntektsbortfall m.v. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til de fremtidige konsekvensene. Dette har sammenheng med den usikkerhet som råder med hensyn til omfanget og varigheten av de iverksatte tiltak. Vi arbeider derfor hardt for å forsøke å begrense skadevirkningene av nedstengingen.

Tusen hjertelig takk for forståelsen.

I slike tilfeller viser vi til force majeure punkt 8a i våre vilkår og betingelser, se link:

https://www.narvikfjellet.no/generelle-vilkar-og-betingelser-narvikfjellet
 

TEMPORARILY CLOSED

Narvikfjellet is now closed due to general requirement and injunction from Institute of Public Health and the the government.

In line with the health authorities' recommendations, it has now been decided that Narvikfjellet will be temporarily closed.

The ski resort was closed from Friday 13 March and for the time being until 13th of April, with the possibility of extension.

In such cases, we refer to force majeure clause 8a in our terms and conditions. See link:

https://www.narvikfjellet.no/en/generelle-vilkar-og-betingelser-narvikfjellet

We apologize for the inconvenience this causes to our guests. In such a situation, it is important that everyone helps prevent increased infection in Norway.

 

corona