Aktivitet Heiskort Heiskort

Toppkort

Med dette kortet vil du kunne ta deg fra bunnen av anlegget til høyeste heisbaserte topp (Linken 1003 moh) en gang. Fra Linken kan du velge å gå videre oppover til Tredjetoppen eller å stå på ski ned igjen!

Det er obligatorisk å bruke Axess-kort i Narvikfjellet. Kortet kan ikke returneres, men kan gjenbrukes i andre skianlegg med samme system.