Månedskort (31 dager)
Månedskort (31 dager)
Månedskort (31 dager)
Månedskort (31 dager)
Månedskort (31 dager)
Aktivitet Heiskort

Månedskort (31 dager)

Dette kortet er aktivt i 31 sammenhengende dager (1 måned)

Du velger selv hvilken dato heiskortet skal aktiveres når du gjør bestillingen. Dersom du kjøper kortet med dagens dato, vil kortets gyldighetstid starte i dag og utløpe om 31 dager. Ønsker du derimot å aktivere kortet fra eksempelvis 1. mars, må du legge inn denne datoen ved kjøp av heiskortet, og heiskortet vil være aktivt 31 dager fra 1. mars.


I neste steg velger du om du vil fylle på et Axess-kort du allerede har, eller om du vil kjøpe nytt Axess-kort. Det er obligatorisk å bruke Axess-kort i Narvikfjellet. Kortene kan ikke returneres, men kan gjenbrukes i andre skianlegg med samme system.