INFORMASJON TIL ALLE BRUKERE AV FJELLVEIEN

 

Grunnet anleggsarbeid vil nedre del av Fjellveien være stengt for all ferdsel sommeren 2021.

 

Alternativ turvei
For de som ønsker å bruke Fjellveien denne sommeren blir alternativ turvei i skiløypa som går parallelt med veien langs nedre del, før den treffer Fjellveien ved langsletta. Alternativt turvei er ytre sti som treffer Fjellveien ved utsiktsbenken. Følg skilting og merking.

Hvilke arbeider utføres? 
Narvikfjellet skal sommeren 2021 utbedre nedre del av Fjellveien, samt bygge VA-anlegg til de nye hyttefeltene i området.

Taraldsvik Maskin AS skal på oppdrag for Narvikfjellet AS legge vann og avløpsrør i Nordlyssvingan, og i den forbindelse også utføre en del sprengningsarbeid. Sprengingen vil foregå i fire uker fra og med 15. juni, i tidsrommet mellom kl. 07.00 og kl. 15.00. Det vil være varsling med sirene før salven skytes, samt sikkerhetsvakter på punkter hvor gjester ferdes. 

Vi oppfordrer alle våre gjester til å vise hensyn til sprengningsarbeidet.

Kontakt
Har du spørsmål vedrørende arbeidene, ta kontakt med Jim Ove Johansen på tlf. 906 35 811, alternativt Ragnar Norum på tlf. 957 65 604. 

 

fv