Alpinvettreglene (i samarbeid med Alpinanleggenes Landsforening, ALF)

The employees of Narvikfjellet is very dedicated to keeping you safe in the slopes, but you must also think about safety yourself. Take a look at the Alpine Skiing rules below before skiing in Narvikfjellet.

In Narvikfjellet there is the Ski patrol which has the main responsibility for the skiers safety, as well as ensuring that our guests comply with the Alpine Skiing Rules. Feel free to contact the Ski Patrol if you have any questions or want to chat the next time you see them in the facility!

Alpinvettreglene og sikkerhet

1. Ansvar for å unngå skade
Du må forholde deg slik at du ikke skader deg selv eller andre

2. Avpass farten etter forholdene
Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdigheter, terreng, føreforhold og trafikk.

3. Vikeplikt
Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvar for å unngå kollisjon.

4. Forbikjøring/Utforkjøring
Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for så vel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. Starte, kjøre inne i eller svinge oppover i nedfarten
Kjører du inn i eller svinger du oppover nedfart, må du påse at det skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring eller stans. 

6. Stopp i nedfart
Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

7. Til fots i nedfarten
Er du til fots, må du benytte ytterkantene av bakken.

8. Skistoppere/Fangremmer
Skistoppere/fangremmer er påbudt, kontroller at bindinger er riktig innstilt. 

9. Respekter skilt
Følg skilting, merking og anvisninger.

10. Hjelp ved ulykker
Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Alpinvettreglene