- 3 timer heiskort
Aktivitet Heiskort

- 3 timer heiskort

Fyll opp ditt eksisterende Axess skikort eller kjøp nytt!

Dette heiskortet gir deg 3 sammenhengende timer i anlegget. Kortet aktiveres når du passerer gaten til heisen første gang.