Overtar 4.000 dekar - og planlegger nye heiser og reiselivstilbud

 

Et nytt selskap overtar sammen «gård og grunn» i hele Narvikfjellet – og kan gradvis og over noen år bygge ut nye heiser og helårs reiselivstilbud. Nye boligfelt og hyttetomter er snart klare til salg – og framtidsvisjonen omfatter en byheis!

Det er ForteNarvik og Narvikgården som står bak og eier det nye eiendomsselskapet Narvikfjellet Eiendom AS og driftsselskapet Narvikfjellet AS, som igjen knyttes til reiselivssatsingen for øvrig.

Forte skyter inn kapital og blir hovedaksjonær, mens Narvikgården AS legger fire millioner kvadratmeter areal (4.000 dekar) samt eksisterende infrastruktur og eiendom inn i selskapet som får en egenkapital på 65 millioner kroner.Arealene selskapet overtar, tilsvarer omtrent 2/3 av Narvikhalvøya i størrelse.

Dagens drift umulig

- Narvikfjellet er lenge blitt hyllet av skimagasiner. Norges beste utsikt, off-pist kjøring i verdensklasse, midt i byen, er noen av superlativene som er brukt. Nå skal fjellet gjøres tilgjengelig for større målgrupper, som familier og andre som ønsker opplevelser sommer som vinter, sier Fortes og Narvikgårdens direktører, Roger Bergersen og Lars Skjønnås.

Dagens drift med årlige underskudd i Narvikfjellet kan ikke fortsette. 
- Enten må vi satse og over tid investere i et enda bedre og effektivt anlegg. Eller så må vi bygge ned tilbudet og drifte det på dugnad. Det siste ønsker man ikke. Derfor satser vi sammen, fastslår Bergersen og Lars Skjønnås.

«Uslipt diamant»

Lars Skjønnås sier seg glad for at Forte går inn med frisk kapital. 

- Narvikfjellet er som en uslipt diamant. Det er et flott fjell, med utsikt helt til Lofoten, og det midt i byen. Men hittil har man ikke klart å utnytte potensialet som ligger i å ha et slikt byfjell. Sammen med Forte har vi nå lagt planer som vil løfte fjellet som en motor i reiselivet sommer som vinter, sier Narvikgårdens direktør.

Narvik kommune, næringsliv og private har også bidratt betydelig gjennom prosjektet «Regulering og næringsutvikling i Narvikfjellet».
- For oss er flere arbeidsplasser og lokal verdiskaping avgjørende. Fjellet er en del av sjela til Narvik, og er viktig for bolyst, sier Roger Bergersen.

Utbyggingsorganisasjon
Det blir etablert en egen utbyggingsorganisasjon. Stein Laksaa, som tok initiativet til regulerings- og utviklingsarbeidet i fjellet, er engasjert til å lede denne og eiendomsutviklingen. 
Dagens reiselivsdirektør Harald Kuraas leder reiselivssatsingen i sum - og skal sikre en samlet organisering som gir effektivitet og markedskraft. 
Narvikfjellet vil inngå partneravtale med Visit Narvik, som det øvrige reiselivet har, og Visit Narviks oppgave er å pakke og selge helheten. 
- Organiseringen av fjellet drøfter vi med dagens stab. Der gjøres det i dag en meget god jobb med små ressurser, sier Harald Kuraas.

Visjoner – og langt fram
Det har vært gjort et grundig forarbeid. I løpet av halvannet år har man utredet, drøftet konsepter og forhandlet. Også Narvik Havn er involvert i det helhetlige reiselivsprosjektet, som er støttet av Innovasjon Norge.

Forstudien som nå foreligger, antyder en utvikling i tre faser fremover, over 2-3 år. Dersom alle tre fasene gjennomføres, handler det om investeringer til ca. 180 millioner kroner.

- Dette er pr. nå visjoner. Vi må gå gradvis fram. Vi må lykkes med en fase, for å finansiere og realisere den neste. Forstudien er nøktern om salg av hyttetomter, dette kan være ei oppside. Budsjettet beskriver en positiv kontantstrøm om noen år. Men det er mye hardt arbeid og flere faser før vi er der, sier Bergersen.

Til gjennomføringen av fase 2 og 3 er prosjektet avhengig av at lokale myndigheter kan bidra med nødvendig kommunal infrastruktur for utvikling av fjellet og nye boligfelt.

Både Forte og Narvikgården er åpen for andre investorer i det nye selskapet.
Det nye eiendomsselskapet er operativt i løpet av juli og august måned.

Fakta

Selskapene: Narvikfjellet Eiendom AS og Narvikfjellet AS med felles styre.

Eiere: ForteNarvik (50,01 %) og Narvikgården (49.99 %).

Egenkapital: 65 millioner kroner.

Vil eie: 4.000 dekar med to boligfelt og flere hyttefelt, samt driftsselskap. Reguleres for vel 600 hyttetomter og mer enn 150 boligtomter. Budsjetteres med meget nøkternt salg.

Investeringsprogram: Delt i 3 faser. Fase 2 og 3 med nye heiser mm forutsetter finansiering, prosjektering, kommunal godkjenning og eier-vedtak. I beste fall starter fase 2 i 2015, og fase 3 i 2016 og varer ut i 2017.

Fase 1: 

Nytt snøleggingsanlegg, lysanlegg bakke 3, vann- og overvannsløsning, restaurering Fjellheisrestauranten, ny hovedvei og infrastruktur til boligfelt og nytt sentrumsområde. 

Fase 2:       

Nytt sentrumsområde ved barneheisen, servicebygg, camping, ny heis til Øvre. Forutsatt finansiering og godkjente planer.

Fase 3:                      

Byheis, fra Narvik sentrum. Forutsatt finansiering og godkjente planer.

Prosjektteamet: Ei gruppe på 4 har utviklet konseptet som foreligger: Stein Laksaa, Harald Kuraas, Jean Otto Karlsen og Erik Plener. Alle deltar også i arbeidet videre.