Status om sykkel i Narvikfjellet

Den 1. juni gikk startskuddet for årets sommersesong, og parallelt med at temperaturen steg kom jernhestene ut fra bod og garasje. Les mer om sykkeltilbudet i Narvikfjellet under.

Mål

Narvikfjellet skal bli en helårlig reiselivsdestinasjon. I dette arbeidet skal sykkel få vesentlig større oppmerksomhet enn det får i dag. Større endringer i anleggets infrastruktur gjør det utfordrende å detaljplanlegge sykkeltilbudet pr. juni 2017, da grunnleggende forhold som heisstrukturer og anleggsarbeid vil legge naturlige føringer for hvor sykkelløypene bør ligge i fremtiden. Det tar tid utbedre et godt sykkelprodukt, men allerede sommeren 2017 vil flere mindre tiltak bli gjort for å forbedre det eksisterende tilbudet.

Status pr. juni 2017

Sykkelløypen "Røde Orm" som går fra Øvre Fjellheisstasjon vil bli oppgradert i området Rypekjærret så snart snøforholdene tillater dette. Etter et møte med representanter i sykkelmiljøet ble det tidligere i vår besluttet at Narvikfjellet skal gå til innkjøp av steinmel, duk, drensrør og en beltetrillebår med kapasitet på 500 kg  som sykkelmiljøet kan disponere. Flere representanter i sykkelmiljøet er positive og interessert i å legge ned dugnadstimer for å få "Røde Orm" i stand denne sommeren.

Sykkelløypa "Røde Orm" skal med andre ord være klar så for det lar seg gjøre fra Øvre Fjellheisstasjon og ned til Asbjørnstua, med alternativ transport til nedre gondolstasjon da Familiebakken holdes stengt grunnet anleggsarbeid.

I løpet av sommeren vil arbeidet med å utbedre sykkel- og turveier innover Tøttadalen bli forsert. Planen er å fortsette byggingen av traseen fra innerste lysmast i Kobberstadløypa, på nedsiden av "Førstevannet", og inn til Fjellknatten før Pumpvannet. Når arbeidet med å bygge ut det nye sentralområdet er kommet noe lengre vil det også bli laget stisykkelløyper med ulike vanskelighetsgrader i direkte tilknytning til dette. 

Det vil også bli arbeidet videre med sykkelløypen Trekanten.

Familiebakken stengt

Det vil pågå mye anleggsarbeid i Familiebakken denne sommeren, og nedfarten vil dermed være stengt for sykling. Nordkraft skal blant annet legge høyspentlinjen under jorda, og Narvikfjellet skal utføre planeringsarbeid i deler av traseen. I forbindelse med disse aktivitetene ønsker vi ingen annen aktivitet i dette området denne sommeren. Alternative nedfarter fra Asbjørnstua bli da gjennom Førstebakken, Trekanten eller Kobberstadløypa.

Når kan vi sykle?

Grunnet store snømengder i Tredjebakken kan arbeidene begynne tidligst 6. juni. Fra den datoen må vi påberegne minimum 14 dager før det er mulig å sykle. Med utgangspunkt i dette kan vi si at sykkeltilbudet i dette området kan være klart i andre halvdel av juni.

Status pr. 16 juli 2018

Merk at sykkeltilbudet er svært begrenset etter flere perioder med anleggsarbeid og at de eksisterende løypene dermed ikke vil fremstå som komplette før tidligst sommeren 2019. 

Det er meget stor aktivitet i Narvikfjellet, og akkurat nå merkes det mest på omgivelsene. Det bygges vei og fortau helt opp til en snuplass på oversiden av barnebakken. Det pågår også sprenging og mye anleggsarbeid med parkeringsanlegg i fire plan og all infrastrukturen; vei, vann, avløp og fiber. Noe som gjør at øvre del av Skistua og Fjellveien er stengt for all trafikk ut sommersesongen.

Byggeområdet er selvsagt sperret for all trafikk. Vi anbefaler syklister og turgåere til å benytte seg av Slalåmbakken - eller følger stien på sørsiden, fra der Fjellveien , overfor Skogstjernebakken. Skilt ved veisperringen viser vei. Parkering må skje ved dagens Nedre Fjellheisstasjon.

Det vil imidlertid være mulig å sykle Downhill-løypen og Røde Orm men merk at sykkeltilbudet er svært begrenset etter perioder med anleggsarbeid og ytterlig arbeid med infrastruktur. Det er likevel mulig å sykle i fjellet, men vær oppmerksom på utfordrende partier og anleggsarbeid. 

Videre arbeid

Sammen med representanter fra sykkelmiljøet skal vi i løpet av 2018 utvikle en helhetlig plan for sykkeltilbudet i Narvikfjellet. Arbeidet kan starte allerede i 2018, men er garantert i gang når den nye heisen er på plass i 2019. 

Har du spørsmål vedrørende sykkeltilbudet i Narvikfjellet? Ta kontakt med oss på [email protected] og merk mailen med "sykkel". 

Mvh oss i Narvikfjellet
(oppdatert 16. juli 2018)