Hva betyr snøskredvarslingen?

Faregradene er oppgitt i henhold til den internasjonale faregradsskalaen - det betyr at faregraden skal bety det samme i Norge, Sveits, Canada eller andre land.

faregrad 4
           Faregrad 4 - Stor
Ferdselsråd - Friluftsliv Snøstabilitet Skredutløsning
Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv forventes. Unngå løsne- og utløpsområder Omfattende ustabile forhold. Svake bindinger i de fleste brattheng* Utløsning sannsynlig selv ved liten tilleggsbelastning** i mange brattheng. Under spesielle forhold forventes det mange store og noen svært store naturlig utløste skred.

 

faregrad 3
    Faregrad 3 - Betydelig
Ferdselsråd - Friluftsliv Snøstabilitet Skredutløsning
Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder.

Generelt ustabile forhold. Moderat til svake bindinger i mange brattheng.

 

Utløsning mulig, selv ved liten tilleggsbelastning i brattheng. Under spesielle forhold kan det forekomme noen store og enkelte svært store naturlige utløste skred.

 

faregrad 2
     Faregrad 2 - Moderat
Ferdselsråd - Friluftsliv  Snøstabilitet Skredutløsning
Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader. Lokalt ustabile forhold. Moderate bindinger i noen brattheng, for øvrig sterke bindinger. Utløsning mulig, spesielt ved stor tilleggsbelastning i brattheng. Svært store naturlig utløste skred forventes ikke.

 

faregrad 1
       Faregrad 1 - Liten
Ferdselsråd - Friluftsliv  Snøstabilitet Skredutløsning
Enkelte spesielt utsatte områder vil kunne være skredutsatt. I disse områdene, vær oppmerksom på mulig skredproblem. Generelt stabile forhold. Generelt sterke bindinger og stabilt. Utløsning generelt kun mulig ved stor tilleggsbelastning i noen få ekstreme heng. Kun små eller middels store naturlig utløste skred er mulig.

 

 

Faregrad 5 forekommer meget sjeldent, men er viktig i beredskap for skred mot veg, bane, infrastruktur og bebyggelse. Ved grad 5 frarådes all ferdsel!

faregrad 5
   Faregrad 5 - Meget stor
Ferdselsråd - Friluftsliv  Snøstabilitet Skredutløsning
Ferdsel i skredterreng frarådes! Ekstremt ustabile forhold. Generelt svake bindinger og svært ustabilt. Mange svært store, også ekstremt store, naturlig utløste skred forventes, selv i moderat bratt terreng. Fjernutløsning meget sannsynlig. 

 

 

*Brattheng er brattere en 30 grader.
**En person gir liten tilleggsbelastning og en gruppe eller scooter gir stor tilleggsbelastning.

Om ansvar

All data er hentet fra varsom.no. Vi ber derfor alle våre gjester om og ta forsiktige veivalg utenfor anlegget!

Bruk varslene, datagrunnlaget og kartene på eget ansvar. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil og mangler. Et varsel er et hjelpemiddel, ikke en fasit. Gjør alltid dine egne vurderinger lokalt.

Varslene er basert på tilgengelige observasjoner og meteorologiske prognoser og gjelder på regionalt nivå. Forholdene kan være komplekse og avvike fra det som er varslet. Du tilpasser egen risiko i utsatte områder ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.

faregradsskala