Sesongkortkampanje 2019

Vi selger mange ulike heiskort for å dekke gjestenes ønsker og behov. Har du ambisjoner om mer enn 7 dager på ski i Narvikfjellet vinter 19/20 vil det lønne seg å kjøpe sesongkort i kampanjeperioden. Sesongkortet gir deg frihet til å stå på ski hvilken dag du ønsker, gå rett i heisen og slippe heiskort kø.

Du kan også kjøpe sesongkort for hele familien til familiepris. Spesialprisen gjelder for foreldre med barn/ungdom som de har ansvaret for (t.o.m 17 år). Det forutsettes samme bostedsadresse, unntatt i de tilfeller som gjelder barn fra tidligere ekteskap, samboer- og partnerskapsforhold hvor den ene av foreldrene har forsørgeransvaret for.

ses

Viktig informasjon ved kjøp av sesongkort

- I Narvikfjellet er det obligatorisk med Axess-kort ved kjøp av heiskort, med unntak av enkeltturer med gondolen. Har du Axess-kort fra før kan du fylle på dette kortet. Har du ikke Axess-kort fra før kan dette kjøpes i Narvikfjellet. Kortene som tidligere ble benyttet i vårt Skidatasystem, vil ikke kunne brukes. 

- Axess-kortet/ og WTP-nummeret er unikt og personlig for deg. Ved bestilling må vi derfor be deg om å bruke noen minutter på å registrere personopplysninger og laste opp et bilde av eieren av kortet.

- Vi trenger bilder til vår database uansett om du har kort eller ei, dette for å lage ditt sesongkort personlig. Bildet må vise hele hodet og toppen av skuldrene. Øynene skal være åpne, klart synlige og ikke dekket av hår. Unngå rotet bakgrunn: Profilbilder skal være representative og seriøse. 

- Tips: Ha nye profilbilder klare på pc/mobil om du skal kjøpe sesongkort til flere personer, eller hele familien.