Vilkår for kjøp av heiskort

Narvikfjellet's vilkår for kjøp av heiskort. 

Vi henstiller alle våre gjester til å gjøre seg kjent med våre vilkår for kjøp av heiskort, både i Skishop og på nett.

Chipkort

Chipkort (Axess-kort) er obligatorisk pga. berøringsfritt billettsystem. Dette gjelder ikke enkeltturer med gondolen i Narvikfjellet. Dersom du har Chipkort uten tekniske problemer, kan dette lades opp og brukes på nytt. Dersom du ikke har Chipkort (Axess-kort), må du kjøpe dette. Kortet koster pr. 01.10.2018 kr. 100 i tillegg til heiskortprisen. Ved kjøp av heiskort online kan man enten benytte et eksisterende Axess-Chipkort eller velge å avhente kortet i Skishop/pick-up-box. Chipkortet lades ved første passering i heisens vendekors. Nederst på kortet finnes et Chipkort-nummer (for eksempel WTP: K9811009-U9L-QYM) som må brukes i vår online betalingsløsning for å lade opp Chipkortet med ønsket heiskort. Tips for kjøp: Ha nye bilder klare på dataen eller mobil om du skal kjøpe til flere personer, eller hele familien. Husk at Axess-kort er personlig så lad opp rett kort for riktig person om du har flere kort i familien. Det er ingen returrett/pant på heiskort/Chipkort.

Hold deg oppdatert og informert

Vi ber om at alle gjester følger informasjonen som er oppdatert på våre hjemmesider og ved hver enkelt heis. Alle gjester må gjøre seg kjent med hvilke heiser og nedfarter som er åpne i forbindelse med vær og føre, før kjøp av heiskort. Det gis ingen refusjon i etterkant.

Sesongkort

Sesongkort er et personlig kort med bilde og må ikke overdras. Mistet kort erstattes ikke. Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstans f.eks. ved dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil e.l., ei heller uforutsette fysiske skader/begrensninger hos kortets innehaver. All næringsvirksomhet i alpinanlegg og område krever skriftlig avtale fra heisanlegget. Ved misbruk eller brudd på overnevnte retningslinjer, eller på de alpine løyperegler, kan heiskortet inndras/makuleres uten erstatning.

Vær- og føreforhold

Vi gjør våre gjester oppmerksom på at vær og føreforhold kan være skiftende i fjellet. Gjesten er selv ansvarlig for å vurdere vær og føreforhold ut i fra sine ski- snowboardferdigheter, før kjøp av heiskort. 

Refusjon

Det gis ingen refusjon på heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil eller lignende. Gjesten må selv vurdere vær og føreforholdene ut i fra sine ski- og snowboardferdigheter. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med Skishop før du kjøper heiskort. Ved tidlig avreise grunnet uforutsette hendelser gis ingen refusjon på heiskort. Det gis ingen refusjon av heiskort/årskort/sesongkort dersom kortets innehaver pådrar seg skade eller sykdom under kortets gyldighetsperiode. Det gis ingen refusjon på pakketerte produkter som inneholder heiskort etter 45 dager før ankomst. 

Rabatter 

Gjesten er selv ansvarlig for å fremvise rabattkupong/voucher/gavekort/studentbevis før kjøp av heiskort. Det gis ingen refusjon i etterkant.

Grupper over 10 personer

Grupper over 10 personer, kontakt Narvikfjellet for tilbud (opptil 15% rabatt på heiskort i Narvikfjellet mot felles betaling for gruppen.)

Barn under 7 år

Barn under 7 år kjører gratis på ski i Narvikfjellet dersom de bruker hjelm og bærer Chipkort med gyldig barnebillett. Chipkort(Axess-kort) må kjøpes til gjeldende pris.

Inndragelse av heiskort

Heiskort kan bli inndratt ved vesentlig overtredelse av Skivettreglene og anvisninger i heiser og nedfarter, samt i forbindelse med skikjøring i beruset tilstand.