Innføring av parkeringsavgift i Narvikfjellet torsdag 21. mars 2019.

Fra og med torsdag 21. mars 2019 vil det være betalt parkering ved Narvikfjellets nye parkeringsanlegg i Skistua. Anlegget skal eies og driftes av Narvikgården AS, i nært samarbeid med Narvikfjellet AS.

Som en del av utbyggingen av reiselivsanlegget i Fagernesfjellet, er nå de nye parkeringsområdene i Narvikfjellet ferdigstilt. Det nye parkeringsanlegget omfatter 4 parkeringsområder, med totalt 237 nye parkeringsplasser fordelt på P1 med 114 plasser, P2 med 47 plasser, P3 med 42 plasser og P4 med 34 plasser. Dette utgjør en betydelig forbedring i parkeringstilbudet for Narvikfjellets gjester, selv om også dette antallet parkeringsplasser ikke tilfredsstiller behovet på pressdager.

Innen sommeren vil deler av parkeringsarealet tilpasses bobilturister, som da vil forbedre et sårt tiltrengt tilbud i Narvik.

Parkeringsavgiften innføres primært for å dekke deler av kostnadene knyttet til utbyggingen av de nye parkeringsfasilitetene. En annen effekt kan være at man reduserer besøkendes bilbruk noe slik at man på pressdager har ledig plass til de som har et reelt behov for parkering. 

Parkeringsavgiften vil være kr 18 pr time, og løper så lenge bilen står parkert inne på parkeringsområdet. Dette gjelder også kveld og natt. Dersom bilen forlater området innen 20 minutter etter innkjøring, vil det ikke påløpe noen kostnader. Dette gjør det mulig å hente og bringe uten kostnad. Hvert parkeringsområde har en egen gate/bom og betalingsautomat.

Spørsmål vedrørende innføring av parkeringsavgiften kan rettes til eier og driver Narvikgården AS, telefon 769 77 280
 

Kontaktpersoner:
Erik Sommerli tlf 905 24019
Unni Elisabeth Forshaug tlf 971 57393