Narvikfjellet AS

For media/presse

Alle rettigheter til bilder og videoer tilhører Narvikfjellet. Ved omtale av Narvikfjellet og der det fremgår at det er Narvikfjellets anlegg det dreier seg om, kan bilder og video brukes etter tillatelse fra Narvikfjellet AS. Dersom det gis tillatelse til bruk av bilder/video skal bildekreditering merkes med fotografens navn.

Pressekontakt Narvikfjellet

For kommentarer angående virksomheten og andre aktuelle saker

Stine Holt
Administrasjonsleder
Stine@narvikfjellet.no
+47 4
16 32 654

Jim Ove Johansen
Daglig Leder
Jimove@narvikfjellet.no
+47 906 35 811

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Narvikfjellet AS 
Skistua 57
8515 Narvik

Postadresse
Narvikfjellet AS
Postboks 335
8505 Narvik

Telefon: +47 905 40 088
Org. nr.: NO 924 270 071 MVA
Bank: Sparebanken Narvik
Kontonr.: 4520.18.34116

For booking: [email protected]
For generelle henvendelser:[email protected]
For fakturahenvendelser: [email protected]