JUNIOR VM INFO - HEISER OG TRASEER

I forbindelse med arrangementet Junior VM vil det i hele perioden være begrensninger på tilgjengelige traseer og områder. Nedenfor vises en detaljert oversikt per 29.feb. Vi tar forbehold om at denne oversikten må endres dersom været gjør det vanskelig for oss å gjennomføre planlagt gren på gitt dato. Oversikten vil da oppdateres fortløpende.

Merk at det i tillegg til dette vil være noe begrensede muligheter til å krysse konkurranseløypene på gitte tidspunkt i løpet av dagen (eks. avstigning heis2 til påstigning heis 3).

NB! Stolheis er stengt for alle endre enn løpere og trenere under renn 5.-7.mars.

Se konkurranseprogram her: https://narvik2020.no/programme/race-program/

jr VM

Løypekart

JVM 2020 løyper
løper

03-04.03: Fra toppen av utforløypen helt ned førstebakken stengt grunnet forberedelser av treseer til Jr.VM , 

05.03: Fra toppen av utforløypen helt ned førstebakken stengt hele dagen, stolheis stengt frem til treningen er over (Overslipp med stolheis og Asbjørnstua. Overslipp fra 2 til 3 heis bør bare benyttes av utøver og bakkemannskap, men denne ferdselen blir begrenset.)

06.03: Fra toppen av utforløypen helt ned førstebakken stengt hele dagen, stolheis stengt frem til treningen er over (Overslipp med stolheis og Asbjørnstua. Overslipp fra 2 til 3 heis bør bare benyttes av utøver og bakkemannskap, men denne ferdselen blir begrenset.)

07.03: Fra toppen av utforløypen helt ned førstebakken stengt hele dagen, stolheis stengt frem til renn er over (Overslipp med stolheis og Asbjørnstua. Overslipp fra 2 til 3 heis bør bare benyttes av utøver og bakkemannskap, men denne ferdselen blir begrenset.)

08.03: Fra toppen av heis 3 helt ned førstebakken stengt hele dagen, Alle heiser kan være åpne for alle men prioritets linje for utøvere trenere slik at de kan komme seg til start. (Overslipp ved Asbjørnstua, Fri ferdsel over heis 3 til stolheis, stengt mellom 2 og 3)

09.03: Fra toppen av heis 3 helt ned førstebakken stengt hele dagen, Alle heiser kan være åpne for alle men prioritets linje for utøvere trenere slik at de kan komme seg til start. (Overslipp ved Asbjørnstua, Fri ferdsel over heis 3 til stolheis, stengt mellom 2 og 3)

10.03: Fra toppen av heis 3 helt ned førstebakken stengt hele dagen, Alle heiser utenom heis 2 kan være åpne grunnet preparering med vinsj

11.03: Stengt fra toppen av heis 2 til heis 1 ( 1 bakke, 2-bakken og Utforbakken stengt)

12.03: Stengt fra toppen av heis 2 til heis 1 ( 1 bakke, 2-bakken og Utforbakken stengt)

13.03: Stengt fra toppen av heis 2 til heis 1 ( 1 bakke, 2-bakken og Utforbakken stengt)

14.03: 1-bakken stengt