db639714417771dd6f572236335b7a75.jpg

Generelle vilkår og betingelser Narvikfjellet AS

Generelle vilkår

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Narvikfjellet AS og andre som inngår avtale med Narvikfjellet AS i henhold til bestillingsbekreftelsen.
Avtalen kan være overnatting/aktiviteter/billetter/varer eller en kombinasjon av disse.

Vilkårene gjelder for produkter kjøpt fra Narvikfjellet AS, heretter kalt "selger".

1. ANSVARLIG

1.A Narvikfjellet AS, PB 335, N-8515 Narvik, organisasjonsnummer 924270071. Narvikfjellet AS er seg ansvarlig for alle transaksjoner som går gjennom nettsiden. Vår samarbeidspartner Nets, er ansvarlig for kredittkortnumre og-koder håndteres på en sikkerhetsmessig måte i forhold til kravene som er definert i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

2. BESTILLING

2.A En bestilling er bindende så snart et bestillingsnummer er tildelt gjesten og betalingen er fullført. Det er gjestens ansvar å kontrollere at ankomst og avreisedato samt annet som er vesentlig for bestillingen, er korrekt.
2.B Du vil motta en e­post når du har gjennomført bestillingen, forutsatt at du har benyttet en korrekt og gyldig e-post adresse.
2.C Selger og våre samarbeidspartnere er ansvarlige for at din innloggingsinformasjon ikke blir misbrukt, videresolgt til tredjepart eller på andre måter distribuert uten ditt samtykke.
2.D I forbindelse med din bestilling samtykker du til at vi kan sende relevant informasjon til din e­postadresse.
2.E For å kunne bestille/inngå avtale med Narvikfjellet AS må kjøper/gjesten ha fylt 18 år.

For overnatting må minst én person boende i enheten ha fylt 18 år. Legitimasjon må fremvises ved innsjekk. Hvis aldersgrensekravet ikke er oppfylt når boenheten skal overtas, gjelder ordinære avbestillingsvilkår.

3. PRISER OG FORBEHOLD

3.A Alle priser er oppgitt i NOK (Norske kroner). De avtalte prisene er bindende for alle parter.
3.B Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økte skatter og avgifter eller andre omstendigheter utenfor selgers kontroll.
3.C Det tas forbehold om eventuelle publiserings- og/eller korrekturfeil på nettsider og på annen trykt informasjon om tilbudene som Narvikfjellet AS formidler.

4 BETALING

4.A Vi benytter betalingsløsning fra Nets og du kan betale med Visa, Mastercard, Maestro, Visa prepaid, Bankaxcept, Amex.  Selve transaksjonen blir håndtert av Teller, og dette gir deg en trygg og sikker handel.
4.B Gjesten skal betale 100 % av pakkekostnaden ved bestilling via www.Narvikfjellet.no. Gjesten skal ta med og vise bestillingsbekreftelsen ved ankomst.
4.C Ved avtale om betaling med faktura tilkommer det et fakturagebyr på NOK 80,-. Hovedforfall vil være 30 dager før ankomst. Bestillinger som ikke er betalt innen forfallsdato kan kanselleres av selger, og det er ordinære avbestillingsvilkår som gjelder.

 5. AVBESTILLING

5.A Alle avbestillinger må skje skriftlig til Narvikfjellet på [email protected]
5.B Bestiller er selv ansvarlig for egne, relevante forsikringspremier som gjelder reise og bestiller­/leieforhold. For eksempel reise­ og fritidsforsikring samt reise- og ansvarsforsikring.
5.C For avbestilling av pakker og kampanjer som inneholder datofestede heiskort, billett eller datofestede aktivitet/arrangement Se punkt 7 (angrerett)
5.D For avbestillinger av overnatting/hytter vil følgende avbestillingsvilkår gjelde:
      - Avbestillinger mer enn 30 dager før ankomst - avbestillings/administrasjonsgebyr på kr. 225,- pr. hytte/boenhet
      - Avbestillinger mellom 8-29 dager før ankomst - 50% gebyr
      - Avbestillinger mellom 0-7 dager før ankomst- 100% gebyr
      - Ved uteblitt oppmøte/no-show - 100% gebyr
      - Ved tidligere utsjekk en det som var booket, blir ikke beløp for utestående netter refundert.
5.E Egne regler gjelder for konferansearrangement og gruppereservasjoner.

7. ANGRERETT

7.A Ved kjøp av heiskort eller billett på internett er det ingen rett til avbestilling eller refusjon, jfr. Angrerettloven kapittel 5-19. Dette gjelder også for pakker og kampanjer som inneholder datofestede heiskort, billett eller datofestede aktivitet/arrangement. Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Kortet skal tilbakeleveres så raskt som mulig. Ref. retningslinjer for bruk av heiskort Alpinanleggenes Landsforening (ALF)

8. FORCE MAJEURE OG UTILFREDSSTILLENDE VÆRFORHOLD

8.A Selger står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor anleggets kontroll. Ved uforutsette og uavvendelige begivenheter som gjør det umulig for Narvikfjellet AS å oppfylle sine forpliktelser ovenfor kunden (eksempelvis krig, opprør, blokade, naturkatastrofer, streik, lock-out, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd) forbeholder Narvikfjellet AS retten til å heve avtalen uten erstatningsansvar.
8.B På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor anleggets/overnattingstedets kontroll, har selger rett til å flytte kjøper til et likeverdig, eller bedre, bosted. Der det er mulig, skal kjøper informeres på forhånd om slike endringer. Slike endringer gir ikke kjøper rett til å unnlate å betale for oppholdet.

9. INNSJEKK OG UTSJEKK - OVERNATTING NARVIKFJELLET

9.A Nøkkelutlevering og tilbakelevering til alle våre hytter/boenheter i Narvikfjellet skjer i velkomstsenteret i Skistua.
9.B Innsjekk tidligst kl. 16:00
9.C Utsjekk senest kl. 12:00

10. KJØPERS ANSVAR VED OVERNATTING OG ANDRE VILKÅR

10.A Kjøper plikter å behandle boenheten, inventar og utstyr i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår.
10.B Støy og bråk i boenheten som er til sjenanse for våre øvrige gjester vil bli påtalt. Tas påtalen ikke til følge, vil umiddelbar utkastelse kunne bli foretatt. Ved en slik situasjon refunderes ikke leiebeløpet. Det skal være stille senest kl. 23.00. Ved ødelagt inventar eller utstyr, hærverk/skade eller selvforskyldt utløsning av brannalarm som fører til utrykning vil erstatning bli avkrevd før avreise, eventuelt etterfakturert. Boenheten må kun bebos av det kontraktfestede antall personer.
10.C Husdyr kan kun medbringes på de enheter hvor dette er tillatt, og betaling for dette er avtalt.
10.D Skader som kjøper påfører enheten, skal erstattes av kjøper.
10.E Det er røykeforbud på alle våre hytter. Vi ber alle våre gjester om å respektere dette. Blir ikke dette overholdt vil man bli etterfakturert for kostnadene dette medfører, minimum NOK 1500,-.
10.F Kjøper plikter å følge bestemmelser angående husdyrhold, røyking og bruk av åpen ild. Ved overtredelser vil det bli fakturert et minimumsgebyr på NOK 1500,­-.

11. REKLAMASJONER HYTTER/OVERNATTING

11.A Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor utleier på stedet. Ta umiddelbart kontakt, eller senest kl. 10:00 dagen etter ankomst, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Feil som først blir innberettet ved avreise eller senere, vil ikke bli kompensert økonomisk.

12. VILKÅR HEISKORT

12.A Sesongkort er et personlig kort med bilde og må ikke overdras. Mistet kort erstattes ikke. Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstans f.eks. ved dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil e.l, ei heller uforutsette fysiske skader/begrensninger hos kortets innehaver. All næringsvirksomhet i alpinanlegg og område krever skriftlig avtale fra heisanlegget. Ved misbruk eller brudd på overnevnte retningslinjer, eller på de alpine løyperegler, kan heiskortet inndras/ makuleres uten erstatning.
12.B Dersom du ikke har Chipkort (Axess-kort), må du kjøpe dette. Kortet koster pr 01.10.2018 kr 100 i tillegg til heiskortprisen. Ved kjøp av heiskort online kan man enten benytte et eksisterende Axess-Chipkort eller velge å avhente kortet i skishopen/pick-up-box. Chipkortet lades ved første passering i heisens vendekors. Nederst på kortet finnes et Chipkort-nummer (f.eks. WTP: K9811009- U9L-QYM) som må brukes i vår online betalingsløsning for å lade opp Chipkortet med ønsket heiskort. Tips før kjøp: Ha nye bilder klare på dataen eller mobil om du skal kjøpe til flere personer eller hele familien. Husk at Axess-kort er personlig, så lad opp rett kort for riktig person om dere har flere kort i familien.
12.C Det er ingen returrett/pant på heiskort/Chipkort.
12.D Chipkort (Axess-kort) er obligatorisk pga. berøringsfritt billettsystem. Dette gjelder ikke enkeltturer med Gondolen i Narvikfjellet.
12.E Barn under 7 år kjører gratis på ski i Narvikfjellet dersom de bruker hjelm og bærer Chipkort med gyldig barnebillett.  Chipkort (Axess-kort) må kjøpes til gjeldende pris.
12.F Vær- og føreforhold: Vi gjør våre gjester oppmerksom på at vær og føreforhold kan være skiftende i fjellet. Gjesten er selv ansvarlig for å vurdere vær og føreforhold ut i fra sine ski- og snowboardferdigheter, før kjøp av heiskort.
12.G Refusjon: Det gis ingen refusjon på heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil eller lignende. Gjesten må selv vurdere vær og føreforholdene ut i fra sine ski- og snowboardferdigheter. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med Skishopen før du kjøper heiskort. Ved tidlig avreise grunnet uforutsette hendelser gis ingen refusjon på heiskort. Det gis ingen refusjon av heiskort/årskort/sesongkort dersom kortets innehaver pådrar seg skade eller sykdom under kortets gyldighetsperiode. Det gis ingen refusjon på pakketerte produkter som inneholder heiskort etter 45 dager før ankomst.
12.H Rabatter: Gjesten er selv ansvarlig for å fremvise rabattkupong/voucher/gavekort/studentbevis før kjøp av heiskort. Det gis ingen refusjon i etterkant.
12.I Grupper over 10 personer får 15 % rabatt på heiskort i Narvikfjellet mot felles betaling for gruppen.
12.J Inndragelse av heiskort: Heiskort kan bli inndratt ved vesentlig overtredelse av Skivettreglene og anvisninger i heiser og nedfarter, samt i forbindelse med skikjøring i beruset tilstand.

13. VILKÅR SKIUTLEIE 

13.A Gyldig legitimasjon er obligatorisk når du skal leie utstyr. Dette gjelder også forhåndsbooket og betalt utstyr. For å kunne leie utstyr av Narvikfjellet AS må leietaker/gjesten ha fylt 18 år eller ha med seg en foresatt som har fylt 18 år.
13.B All betaling skjer på forskudd. Tilbakebetaling av leiebeløpet gjøres kun ved sykdom mot legeerklæring.
13.C Alpinski kan lett forveksles. Husk hvordan skiene ser ut og hvor du plasserer skiene! Det er ikke tillatt å overlate, leie ut eller selge leid utstyr.
13.D Utleier har ikke ansvar for tyveri av utstyret. I leieperioden har leietaker selv ansvaret for utstyret.
13.E Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker, gods eller tredjeperson i leieperioden.
13.F Det refunderes ikke penger for avbrutt leie med mindre det foreligger skriftlig legeerklæring.
13.G Utstyret skal returneres til utleier når leieperioden er slutt.
13.H Det er leietagers ansvar å godkjenne utstyret før bruk.
13.I  Leietager er kjent med at bindingen på alpinski er av utløsningstypen. Dette minsker risikoen for skade, men er ingen garanti for sikkerheten. På snowboard er det ikke utløsbare bindinger.
13.J  Ved leie av skredutstyr tilkommer kr 300 i depositum ved utlevering. Depositumet returneres når utstyret returneres (i opprinnelig stand)

14. VILKÅR FOR SKISKOLE

14.A All betaling betales innen start, online eller over disk.
14.B Ved avbestilling frem til dagen før leksjonens start tilbakebetales hele beløpet minus et gebyr på NOK 225,-.
14.C Ved avbestilling samme dag krever legeerklæring for refusjon, minus et gebyr på NOK 225,-
14.D Gruppekurs
         1) Møtested for gruppekurs er ved skianleggets gondolbunn; Skistua
         2) Gruppekurs må ha min. fem (5) påmeldte.
14.E Privattimer
         1) Møtested for privattimer er ved skianleggets gondolbunn; Skistua
         2) Leksjoner bestilles via e-post eller telefon.

15 SKISIKKERHET, (i samarbeid med Alpinanleggenes Landsforening, ALF)

15.A Det er viktig at du bruker hjelm, viser hensyn til andre ski- og brettkjørere og følger skivettreglene. Det skal være trygt å stå på ski hos oss, og da har vi alle et ansvar for egen kjøring.
15.B Ansvar for å unngå skade: Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.
15.C Avpass farten etter forholdene: Du må kjøre kontrollert, avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk
15.D Vikeplikt: Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.
15.E Forbikjøring/utforkjøring: Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for både kontrollerte og ukontrollerte bevegelser.
15.F Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten: Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.
15.G Stopp ikke opp/sitt ikke på trange eller uoversiktlige steder.
15.H Til fots i nedfarten: Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.
15.I Skistoppere/fangremmer: Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.
15.J Respekter skilt: Følg skilting, merking og anvisninger.
15.K Hjelp til ved ulykker: Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia. Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare, vis derfor aktsomhet. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.