Heis 3 og Tredjebakken åpner i løpet av uke 6!

Det vil foregå mye arbeid med tråkkemaskinene både med og uten vinsj i forkant av åpningen. Vi ber derfor alle våre kunder om å vise varsomhet og oppmerksomhet i forkant av åpningen.

Status Stolheisen

Stolheisen fikk en skade under stormen i januar, skaden er taksert og foreløpig oppstart på reparasjoner er i uke 7. Vi vet ikke hvor lang tid dette vil ta da det kan dukke opp flere skader som takstmannen ikke klarte å avdekke, før wire er montert og det er gjort magnetinduktiv testing.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi kan.

 

Tråkkemaskin