ski

Aktuell informasjon

 


2. Status heis 2

I slutten av uke 9 ble det avdekket en skade på drivhjulet på Heis 2, som medførte umiddelbar driftsstans frem til Teknor AS denne uken gjorde en omfattende mekanisk undersøkelse av drivhjulet og akslingen. 

Teknor avdekket et tretthetsbrudd på akslingen og har konstatert at denne må byttes. Som et resultat av dette må også svinghjulet reparares og girkassen tilpasses til den nye akslingen.

Skaden er omfattende og Teknor bekrefter at det vil ta minimum 8 uker før nye deler kan sendes fra Sveits, at svinghjulet må tilpasses i Mo i Rana, og at girkassen må fraktes til Harstad for reparasjon. Dette betyr at Heis 2 vil være ute av drit resten av inneværende sesong, og at heisen reparers i løpet av sommeren. 

Teknor AS har konkludert med at skaden ikke skyldes dårlig service eller vedlikehold, men at dette var en driftsstans som ingen kunne forutse. De skryter av Narvikfjellets driftspersonell som oppdaget skaden tidlig.

Narvikfjellet skal etter beste evne legge til rette for en god gjennomføring av alle planlagte arrangementer på tross av at Heis 2 settes ut av drift, og for at hele fjellet skal være tilgjengelig for alle våre gjester de resterende 6 ukene som gjenstår før sesongslutt. 

Med vennlig hilsen daglig leder og driftleder, Jim og Jonas

 


 

Ønsker du kontakt med oss i Narvikfjellet? 

Send en e-post til [email protected] eller ring til daglig leder Jim på tlf. 906 35 811.