Snødybde

Sone 1 (120-240 moh): 22 cm
Sone 2 (240-480 moh): 11 cm
Sone 3 (480-660 moh): 23 cm
Sone 4 (660-1002 moh): 45 cm

Heiser

Åpent

Merknader

Startgropaclosed
Heia 1 open
Heis 2 closed
Heis 3 open
Stolheis closed
Gondol open

Løyper

Åpent

Merknader

1. Førstebakkenclosed
2. Andrebakkenopen
3. Snauaopen
4. Tredjebakkenclosed
5. Linkenløypaopen
6. Familiebakkenopen
7. UtforløypaUpreparert skiløype
8. Startgropaopen
9. Ronny ekstremopen

Løyper - upreparert

Åpent

Merknader

10. Singstadskliaopen
11. Black kidsclosed
12. Bomerangenclosed
13. S-enclosed
14. Buenclosed
15. Diagonalenopen