w

Eiendomssalg: Lavblokker i boligfelt

Her finner du informasjon om de 6 tomtene vi har i Fagernesfjellet som blant annet kan benyttes til 2 stk lavblokker med inntil 12 leiligheter i hver.

21.11.201711:56 Helle Holt

Det er flere som har meldt seg som interessenter på disse, så vi ønsker derfor en prosess der alle skal ha mulighet til å sikre seg disse attraktive tomtene. I det første vedlegget – «Tomter avsatt til mulige lavblokker» finner du en del informasjon om formål, størrelse, overtakelse, minimumspriser og budfrist. De 2 neste vedleggene viser fremtidige VA-traseer i tilknytning til tomtene. I tillegg har vi lagt med kart som viser hele områdeplanen, utsnitt av de detaljregulerte områdene, samt reguleringsbestemmelsene.

Vi håper dere er interessert i tomtene, og vi er selvsagt disponible for spørsmål og/eller befaring.

Erik D. Plener

Salgssjef eiendom

Narvikfjellet A

+47 901 66 563

erik@narvikfjellet.no

Tomter avsatt til lavblokker mm
Planbestemmelser Områdeplan Fagernesfjellet
Plankart Områdeplan Fagernesfjellet
Utsnitt detaljerte områder, Områdeplan for Fagernesfjellet