w

Sykkel i Narvikfjellet

Den 1. juni går startskuddet for årets sommersesong, og parallelt med at temperaturen stiger kommer jernhestene ut fra bod og garasje. Sykkelsesongen nærmer seg!

Status sykkel
19.05.201708:31 Helle Holt

Mål
Narvikfjellet skal bli en helårlig reiselivsdestinasjon. I dette arbeidet skal sykkel få vesentlig større oppmerksomhet enn det får i dag. Større endringer i anleggets infrastruktur gjør det utfordrende å detaljplanlegge sykkeltilbudet pr juni 2017, da grunnleggende forhold som heisstrukturer og anleggsarbeid vil legge naturlige føringer for hvor sykkelløypene bør ligge i fremtiden. Det tar tid å utbedre et godt sykkelprodukt, men allerede sommeren 2017 vil flere mindre tiltak bli gjort for å forbedre det eksisterende tilbudet.

Status pr juni 2017
Sykkelløypa «Røde Orm» som går fra Øvre Fjellheisstasjon vil bli oppgradert i området Rypekjærret så snart snøforholdene tillater dette. Etter et møte med representanter i sykkelmiljøet ble det tidligere i vår besluttet at Narvikfjellet skal gå til innkjøp av steinmel, duk, drensrør og en beltetrillebår med kapasitet på 500 kg som sykkelmiljøet kan disponere. Flere representanter i sykkelmiljøet er positive og interessert i å legge ned dugnadstimer for å få "Røde Orm" i stand denne sommeren.

Sykkelløypa "Røde orm" skal med andre ord være klar så fort det lar seg gjøre fra Øvre Fjellheisstasjon og ned til Asbjørnstua, med alternativ transport til nedre gondolstasjon da Familiebakken holdes stengt grunnet anleggsarbeid. 

I løpet av sommeren vil arbeidet med å utbedre sykkel- og turveiene innover Tøttadalen bli forsert. Planen er å fortsette byggingen av traseen fra innerste lysmast i Kobberstadløypa, på nedsiden av «Førstevannet», og inn til Fjellknatten før Pumpvannet. Når arbeidet med å bygge ut det nye sentralområdet er kommet noe lengre vil det også bli laget stisykkelløyper med ulike vanskelighetsgrader i direkte tilknytning til dette. 

Det vil også bli arbeidet videre med sykkelløypen i Trekanten. 

Familiebakken stengt
Det vil pågå mye anleggsarbeid i Familiebakken denne sommeren, og nedfarten vil dermed være stengt for sykling. Nordkraft skal blant annet legge høyspentlinjen under jorda, og Narvikfjellet skal utføre planeringarbeid i deler av traseen. I forbindelse med disse aktivitetene ønsker vi ingen annen aktivitet i dette området denne sommeren. Alternative nedfarter fra Asbjørnstua blir da gjennom Førstebakken, Trekanten eller Kobberstadløypa.

Når kan vi sykle?
Grunnet store snømengder i Tredjebakken kan arbeidene begynne tidligst 6. juni. Fra den datoen må vi påberegne minimum 14 dager før det er mulig å sykle. Med utgangspunkt i dette kan vi si at sykkeltilbudet i dette området vil/kan være klart i andre halvdel av juni.

Videre arbeid
Sammen med reprensentanter fra sykkelmiljøet skal vi i løpet av 2017 utvikle en helhetlig plan for sykkeltilbudet i Narvikfjellet. Arbeidet kan starte allerede i 2018, men er garantert i gang når den nye heisen er på plass i 2019. 

Har du spørsmål vedrørende sykkeltilbudet i Narvikfjellet? Ta kontakt med oss på post@narvikfjellet.no og merk mailen men "sykkel". 

Mvh oss i Narvikfjellet

Rune Dahl